ÁSZF

A POWERFANATICS.com SHOP (továbbiakban: „Szolgáltató”)

 1. A shop.powerfanatics.com webáruházat a Pápai Gábor ev. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Pápai Gábor ev.
 3. A Szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs Ibolya utca 57 /b
 4. A Szolgáltató adószáma: 67956537-1-33
 5. Nyilvántartási száma: 67956537-4791-231-13
 6. Telefon: +36202738657
 7. Folyószámlavezető: CIB
 8. Bankszámlaszám: 10701128-70004472-51100005
  SWIFT: CIBHHUHB
  IBAN: HU92-10701128-70004472-51100005
 9. A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: 3-3742/10/2012) (2898/1 (B)) nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
 10. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: folyamatban
 11. Vevőszolgálat: +36202738657, elérhetőség (egyeztetett időpont szükséges): 2040 Gábor Áron utca 22.

I. Vásárlás menete, szerződéskötés és feltételei

 1. A webáruházban történő vásárlás esetén az Szolgáltató és a vásárló között adásvételi és szállítási szerződés jön létre, amelyre az Általános szerződési feltételek az irányadóak. A megkötött szerződés írásban foglaltnak, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. A megrendelések leadása a Szolgáltató internetes áruházában kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a shop.powerfanatics.com weboldalon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, információkat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.
 3. Megrendelt árunak csak a kosárban szereplő termékek minősülnek. A kosár tartalma mindaddig módosítható, amíg a ’Pénztár’ menüpont alatt a ’Megrendelés’ gombbal nem véglegesíti a vevő a vásárlást. A böngészőben cookie-k használatának engedélyezése szükséges a kosár használatához. A megrendelés véglegesítésével (ráutaló magatartás) Ön elfogadja jelen Szerződés feltételeit.
 4. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett termék vagy termékek ellenértékét visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 5. A megrendelés menete: A megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja az adásvételi szerződés feltételeit, amely a megrendelést visszaigazoló e-mail kézhezvételekor jön létre és a megrendelés teljesülésével zárul le. Megrendelését rendszerünk rendelési számmal látja el, és egy automatikus visszaigazolást küld e-mail formájában 24 órán belül. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési számot. A megrendelése csak ezen rendelési szám megérkezését követően érvényes, amennyiben a Szolgáltató ezt nem teszi meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötelezettség alól, vagyis a vásárlási kötelezettség alól.
 6. A vásárlási folyamat során lehetőség van az adatbeviteli hibák javítására, a „Vissza” gombra kattintva. A “Rendelés elküldése” gombra kattintás után a webáruház főoldalának fejlécében található Kapcsolat menüpontban tudja jelezni felénk az adatmódosítási igényeit.
 7. Vételár: Árainkat minden esetben forintban adjuk meg. A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, mely tartalmazza a mindenkor aktuális általános forgalmi adót is.
 8. A megrendelés kiszállításakor a termék(ek) mellé csatolásra kerül a számla is.

II. Fizetési módok

A megrendelt termék, vagy termékekről minden esetben számlát állítunk ki, melyet csatolunk a megrendelt termék(ek) mellé.

A terméket GLS futár szállítja ki. Amennyiben van készleten a rendelt termékből, a szállítási idő 2-3 munkanap. Amennyiben nincs készleten termék, 7-10 munkanap, de ebben az esetben azonnal tájékoztatjuk a vevőt a késésről. További információ a kiszállításról: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Fizetés: kézpénzben a csamag átvételekor a futárnak.

A szállításért 1.490 Ft felárat számol fel a szolgáltató egy termék rendelése esetén. 15.000 forint feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

III. Szállítási módok

A webáruházunkból rendelt termék(ek) GLS futár szállítja ki a megadott címre és a további kapcsolattartás is a futárszolgálaton keresztül zajlik.

IV. Az Eladó és Vevő jogai és kötelezettségei (elállási jog)

 1. A webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni közvetlenül a kereskedőnél. Nem alkalmazható az elállási jog olyan termékekre, mely a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás.
 2. Elállási szándékát az alábbi formák bármelyikén: szóban-telefonon, postai úton, e-mailben is kifejezheti, illetve jelezheti részünkre. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát 8 munkanapon belül vagy a 8. munkanapon elküldi. Megrendelésének leadását követő, de még annak a futárszolgálathoz való eljuttatását megelőzően költségmentesen elállhat a megrendelésétől.
 3. Kézhezvételi időpontra a rendelés másnapján, vagy az azt követő napon kerül sor.
 4. Kiszállítás esetén a sérülésmentes terméket hiánytalan csomagolásban saját költségén visszaküldheti a Szolgáltató címére, egyben ügyfélszolgálatára. A cserének vagy pénz visszafizetésnek feltétele az eredeti számla (vagy annak másolatának) megléte, és visszaküldése. Ebben az esetben a Szolgáltató a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
 5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt terhelik.
 6. A vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés jóváhagyása részéről ajánlattételnek minősül, melyhez kötve van. Vevő a rendelésének jóváhagyásával elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, és adatkezelési szabályzatát. A szerződési feltételek be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
 7. Személyes átvétel esetén a már átvehető terméket az átvevőhellyel vagy ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépve mondhatja le. Átvétel után 8 munkanapon belül vagy a 8. munkanapon az eredeti számlával vagy annak másolatával az átvétel helyszínén állhat el vásárlási szándékától. Személyes átvétel esetén a hibás termék cseréje is az átvevőhelyen történik.
 8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az alábbi elérhetőségünkön: shop@powerfanatics.com
 9. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az alábbi elérhetőségünkön: shop@powerfanatics.com

V. A termék kicserélése

 1. Azon esetekben, ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során sérült meg, a Szolgáltató azt 10 munkanapon belül kicseréli. Ha a kicserélendő termék nincs raktáron, vagy a vevő nem kívánja igénybe venni ezt a lehetőséget, akkor a termék teljes vételárát visszatérítjük.
 2. A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak – a jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, nem szükséges a garancia érvényesítéséhez a vásárláskor kapott számla vagy annak másolata, önmagában a garanciajegy is elegendő. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

VI. A felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy weboldalán (shop.powerfanatics.com) megjelenő adatok (termékek ára, mennyisége, leírása, képe stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 3. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, ennek ellenére a weboldalunkon előfordulhatnak tartalmi és technikai hibák. Felelősségünk az alábbiak szerint kizárt bármilyen technikai eszköz meghibásodásánál, internetes hálózatban történő fennakadások esetén, melyek akadályozzák a webáruház rendeltetésszerű működését, használatát.

VII: Panasz ügyintézés

 1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, elektronikus levelezési cím megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével.
 2. A vevő panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.
 3. A webáruház a szóbeli panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a 4. pont szerint jár el.
 4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) panaszt a webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

VIII: Szerzői jogok

A weboldalainkon használt grafikai megoldások és szoftverek szerzői jogvédelem alatt állnak. Oldalunk tartalmi, illetve grafikai elemeinek felhasználása csak az oldalakat üzemeltető Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Az Általános Szerződési Feltételek letölthető PDF formátumban, ide kattintva.

IX: A tárhely-szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: ATW Internet  Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató rövidített neve: ATW Internet Kft

A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.

A szolgáltató postacíme: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-736956

A szolgáltató adószáma: 13471868-2-41

A szolgáltató bankszámlaszáma: 12011351-01412933-00100004

Az Általános Szerződési Feltételek letölthető PDF formátumban, ide kattintva.

X. A felelősség korlátozása

 1. A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
 2. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
  – Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

XI. Felhasználási feltételek elfogadása

A Webáruház használatával vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..